SE MIG! - EN FÖRELÄSNINGSMUSIKAL

Efter över 250 spelade föreställningar förstår vi att detta behövs mer än någonsin!

 I takt med att den sociala medievärlden växer sig större, ökar också känslan av att alla andra har det så mycket bättre, är mycket snyggare, mer populära. Vikten av att passa in, få bekräftelse, bli sedd är större än någonsin. Orden tappar sin betydelse och bakom skärmen är det enkelt att slänga ur sig vad som helst. Hemmet blir inte längre en fristad, utan det du upplever i klassrummet, korridoren, på rasten, följer dig också hem, via mobilen, datorn, paddan. Detta skapar en inre stress vilket ger sig i uttryck på många olika sätt.

Vad är "se mig"

"Se mig" är en föreläsningsmusikal skriven av Marcus Fyrberg och Eleonor Léone.
Föreläsningen är uppbyggd på tre delar; en föreställning, en diskussion och en skriftlig del. --

1. Ungdomarna får först se en rörande, äkta och rå föreställning som gestaltar två ungdomars liv. Vi får följa ungdomarna under en dag och se hur de hanterar olika situationer. Allt från att välja kläder på morgonen, grupptryck, näthat - både utsätta och bli utsatt, ta den bästa selfien, bli osams med föräldrern, sexuellt utnyttjande av främligar och hur man till slut når till förändring och försoning.

2. För att verkligen ta in vad de just har sett, så får ungdomarna sedan diskutera kring olika frågeställningar. Syftet med disskutionsdelen är att ungdomarna ska tvingas reflektera över olika scenarion och faktiskt få svar på varför man gör vissa saker, varför man känner vissa saker och hur man kan göra på andra sätt. Under tiden de pratar brukar de komma fram till saker, se saker från en annan vinkel, får en annan förståelse och också tröst. 

3. Allra sist får var och en skriva ett anonymt brev om vad som helst; Vad de tänker, vad de känner, om de lärt sig något, om de varit med om något liknande själva eller om det finns något annat de bara behöver få ur sig. Vi tror att det är viktigt att man först får se något, sedan prata om det, börja tänka och analysera, få ett bredare perspektiv och sedan skriva om sina innersta tankar och känslor, helt kravlöst. Första steget för en person som bär på jobbiga tankar och upplevelser kan vara att bara få ner tankarna i ord. Även om det är anonymt så kan det vara skönt att veta att någon faktiskt läser. Vi läser alla brev. Skriver eleven sin mailadress, tar vi även kontakt med eleven och hjälper till att lotsa vidare till professionell hjälp.
 

Marcus Fyrberg och Eleonor

Marcus Fyrberg och Eleonor

Vi ville också få dem att förstå Varför vissa personer beter sig som de gör, vad försiggår i den allra populäraste killens huvud, varför kan ett enda ord från dig påverka hela livet för en annan människa. Att nå ut till rastlösa, trötta ungdomar och påverka dem till den grad att de faktiskt börjar tänka och känna på ett annat sätt än innan är inte det lättaste. Vi kom fram till att det är otroligt viktigt för eleverna att kunna sätta sig in i situationerna vi pratar om, ha respekt för oss men samtidigt känna att vi är på deras sida...

VAD ÄR SYFTET?

Syftet med detta är att få ungdomarna att inte känna sig ensamma med sina tankar och upplevelser. Vi vill också ge ungdomarna ett ökat konsekvenstänk, samt få dem att förstå hur viktigt det är att prata om hur man mår. Vi vill även få de vuxna att förstå hur de ska hantera olika situationer och hur ungdomarna egentligen tänker - många vuxna hänger inte med i alla sociala medier och har därför inte koll. Allt detta för att få en mer harmonisk miljö i hem och skola där ungdomar och vuxna kan förstå varandra, prata med varandra och på så sätt må bättre.

Föreställningen räddade mitt liv
— 14 åring

Citat från elever och lärare:

VILKA SPELAR VI FÖR?

- Elever åk. 4-6, 7-9, gymnasiet (föreställningen är anpassad efter ålder)
- Lärare
- Föräldrar

Vi tror och vet att det är viktigt att alla har fått se samma sak, för att kunna öppna upp för en dialog mellan vuxna och barn.

 

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Alla borde få se detta. Föräldrar som barn.
— Elev